Skip til hoved indholdet

Hjemmeplejen - Rehabilitering (BASH)

Som en naturlig del af hjælp til selvhjælp arbejder Vejen Kommune med hverdagsrehabilitering. 

Vurderes det at du gennem en målrettet rehabiliterende indsats i eget hjem kan blive helt eller delvist selvhjulpen, skal du tilbydes et korterevarende og tidsafgrænset forløb. Det rehabiliterende forløb foregår i og omkring dit hjem og kobler sig til præcise funktioner og aktiviteter med det formål at opretholde eller styrke din funktionsevne og dermed nedsætte dit behov for hjemmehjælp.

Rehabiliteringsforløbet tilrettelægges og udføres tværfagligt og kan eksempelvis indeholde:

Hverdagsrehabilitering – Bevar en aktiv og selvstændig hverdag (BASH).
  • Fokus på ernæring
  • Frivillige træningshjælpere
  • Aktivitetstilbud/daghjemstilbud 
  • Træning

Hjælpemidler Rehabiliteringsindsatsen vil løbende blive tilpasset udviklingen i dit funktionsniveau. Efter endt rehabiliteringsforløb vil der ske en vurdering af dit behov for hjælp.

Denne side er printet den 17-07-2024 21.59

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Område Vejen
Kærdalen 1
6600 Vejen

Telefon: 79 96 58 00

Links