Skip til hoved indholdet

Hjemmeplejen - Få bevilliget hjemmepleje

Du skal enten mundtligt eller skriftligt søge kommunen om at få bevilget hjemmehjælp. Det skal ske med en kontakt til visitationen i Vejen Kommune. Du kan også bede pårørende eller hjemmeplejen om at kontakte kommunen på dine vegne. Herefter bliver du kontaktet af en visitator. Vi vil for det meste gerne besøge dig i hjemmet. Det sker for at vi kan vurdere dine behov og afgøre, 5 hvilken hjælp vi kan bevilge dig.

Vurderingen tager afsæt i hjemmets samlede ressourcer. Hvis din tilstand ændrer sig, er du forpligtet til at kontakte visitator, så hjælpen kan blive justeret. Personalet, der yder hjælpen, har ligeledes en pligt til at oplyse ændringer i din tilstand, som betyder at hjælpen skal justeres.

Ret til bisidder: Du har ret til at have en bisidder med ved mødet med visitator. Dog kan bisidderen ikke være en medarbejder fra kommunen eller fra en eventuel privat leverandør af hjælpen i hjemmet.


Denne side er printet den 17-07-2024 21.59

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Område Vejen
Kærdalen 1
6600 Vejen

Telefon: 79 96 58 00

Links