Skip til hoved indholdet

Midlertidig bolig

Midlertidige boliger i Plejecenter Kærdalen Specialafsnit er tiltænkt midlertidig ophold og er for dig som i en periode kan have særlig behov for støtte til pleje samt omsorg i en kortere periode. Specialafsnittets midlertidige ophold er derudover målrettet borgere med sygdommen demens eller anden hjerneskade med demenslignende symptomer. I forbindelse med et midlertidig ophold er der også mulighed for at blive udredt for psykiske og fysiske forandringer i samarbejde med sygeplejen og din egen læge. Ligeledes kan et midlertidigt ophold bruges, hvis du er alment svækket, men ikke har behov for et sygehusophold.

Opholdet skulle gerne afspejle det hverdagsliv du kender hjemmefra, og derfor også føles mindre indgribende i din hverdag end et sygehus ophold. Vi har tre midlertidige boliger i afdelingen.


Hverdagsaktiviteter

På Kærdalen har vi et Aktivitetscenter, som hver uge arrangerer forskellige aktiviteter, som du altid er velkommen til at deltage i. Vi maler, synger, tager på tur og følger åretidernes gang fx får vi til fastelavn og Lucia besøg af børn fra børnehaver og skoler.


Visitation

Det er Vejen Kommunes visitation, som tildeler dig et ophold og i første omgang af 2 – 4 ugers varighed. Når vi kan se at du har genvundet dine færdigheder og/eller føler du er stabil igen, tager du sammen med visitationen og din kontaktperson stilling til, hvad du har behov for af støtte, pleje og omsorg fremadrettet. 

Denne side er printet den 17-07-2024 21.58

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Område Vejen
Kærdalen 1
6600 Vejen

Telefon: 79 96 58 00

Links