Skip til hoved indholdet

Feriebolig

En af boligerne i Specialafsnittet er tiltænkt ferieophold for hjemmeboende borgere med sygdommen demens eller anden hjerneskade med demenslignende symptomer. Opholdet er mest tænkt for at give midlertidig aflastning for pårørende. Det kan være godt med aflastning og et pusterum i hverdagen, når man drager omsorg for en nærtstående, men nogen benytter det også, hvis der er familiefester, ferieophold eller praktiske ting som skal ordnes i hjemmet.


Visitation

Det er Vejen Kommunes demenskonsulenter som visiterer til et ophold i ferieboligen. Et ferieophold kan benyttes i ca. 1 uge op til x 4  halvårligt. Vi oplever at ferieopholdet kan være en god forberedelse og overgang, hvor borgeren stille og roligt bliver fortrolige med hverdagslivet på plejecenter. Det gør at en evt. flytning på et senere tidspunkt bliver nemmere. 

Du kan kontakte Vejen Kommunes demensfaglige team for at høre, hvilke muligheder der findes.

Denne side er printet den 17-07-2024 21.58

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Område Vejen
Kærdalen 1
6600 Vejen

Telefon: 79 96 58 00

Links