Støt Kærdalens Venner


Du kan støtte Kærdalens Venner via et medlemskab eller ved at yde et kontant bidrag til vores forening.

Kærdalens Venner er en frivillig forening. Foreningens bestyrelse og øvrige aktive i foreningen modtager ikke honorar eller andre ydelser, så dit bidrag går direkte til aktiviteter til gavn og glæde for Kærdalens beboere, minus ganske små gebyromkostninger til bank, Mobile Pay m.m.

Disse aktiviteter kan f.eks. være tilskud til de nævnte ugentlige aktiviteter og månedlige arrangementer, men også tilskud til investeringer til gavn for beboerne.

Foreningens første store projekt vil være at indsamle midler til et teleslynganlæg til Kærdalens caféområde. Det er her, vi afholder vore arrangementer og et sådant anlæg vil være til glæde og gavn for rigtig mange beboere.

Evt. bidrag modtages på bankkonto 9421 4386 385 756 eller Mobile Pay nr. 324241