Hverdagsliv på Kærdalen


Gode fysiske rammer

 • En privat bolig med andele i fællesarealer
 • At der til boligen er tilknyttet personale hele døgnet

Hverdagslivet

 • Støtte til at videreleve det tidligere hverdagsliv med hverdagens almindelige gøremål
 • At fremme mulighed for at familie og pårørende kan være en del af hver dagen
 • Støtte til at vedligeholde og udvikle netværk
 • Støtte til at fejre højtider og mærkedage
 • Tilbud om samvær og fritidsaktiviteter
 • Mulighed for samarbejde med frivillige
 • Mulighed for og støtte til at opholde sig i det fælles rum
 • At blive inddraget og have mulighed for at ytre sig og fremkomme med ønsker til fællesskabet og det fælles rum
 • At have mulighed for at deltage i fællesskabet efter eget ønske og behov, evt. med støtte

Hvad indgår ikke i indsatsen

Der kan som udgangspunkt ikke ydes ledsagelse til fx egen læge, speciallæge eller sygehus. Der henvises desuden til kvalitetsstandarder for henholdsvis 'Personlig pleje og Praktisk bistand'.