Nyt fra Kærdalen

Koncert med Dario  Campeotto d. 12.10.

Tirsdag den 12. oktober blev en på alle måder historisk dag for beboerne på ældrecenter Kærdalen. I et kanon samarbejde med Dansk Røde Kors, blev der på  Kærdalen afholdt en stor fest med selveste Dario Campeotto som solist.

Dansk Røde Kors stod for arrangementet. Frivillige hjælpere både fra Kærdalen og Røde Kors hjælp til, for at få arrangementet til at løbe af stablen.

Til de smægtende toner af bl.a.  "Angelique", repertoire over Elvis Presley og mange andre kendte sange, blev beboerne rigtig godt underholdt af den dygtige sanger, der stadig havde publikums fulde opmærksomhed. Der blev nydt et lille glas under seancen, og hænder og tæer vippede i takt til musikken.

Alt igennem igen en overordentlig hyggelig eftermiddag på centeret.

 

Lørdagshygge d. 25.9.

Lørdag den 25. september blev dagen, hvor "Folmer og basserne" gav den gas på Ældrecenter Kærdalen i Vejen. Der var mange kendte sange, og beboerne sang med på de gamle melodier.

Der var også både gymnastik til smilebåndet og armmusklerne fra den kendte gruppe. Bølgerne gik højt, da der f.eks. blev viftet med armene til "Fra Esbjerg til Fanø" - så der var smil på læberne og røde kinder, da beboerne efter super god underholdning og kaffe kunne tage tilbage i deres lejligheder.

Arrangementet var iscenesat af arrangementsgruppen under støtteforeningen "Kærdalens Venner", hvor frivillige - også her -  gør en enorm indsats for at gøre hverdag til fest for beboerne.Søndagshygge d. 15.8.

Søndag den 15. august var der lagt op til mere end bare "søndagshygge" på Ældrecenter Kærdalen i Vejen. Tidligere bakkesangerinde Elsebeth Iver og hendes dygdige pianist sørgede for at de mange beboere, fik en fantastisk oplevelse med underholdning i professionel stil.

Beboerne sang med på de kendte sange. Elsebeth Iver gik rundt blandt alle, inddrog beboerne i sangene og delte blomster ud. Alle fik uden tvivl en festlig eftermiddag med kaffe og underholdning.

Bakkesangerinden fortalte lidt anekdoter ind imellem, og da der blev spurgt til den smukke, glimtende kjole, fortalte hun også villigt om den - og hvordan hendes "pension hang i klædeskabet".

 

Musikterapi på Kærdalen

Fra uge 32 og til ca. slutning november 2021, er vi så heldige at vi får mulighed for at tilbyde musikterapi i demensomsorgen på Kærdalen. Formålet med terapien er at skabe bedre trivsel og finde en tilgang til den enkelte demente beboer gennem musikken, så vi kan opfylde de mest basale behov.

Musikterapien indgår i den periode som en del i Kærdalens ugentlig aktivitetstilbud. Medarbejderne får undervisning i tilgang og deltage i forløbet for at skabe læring i hvordan vi kan inddrage musikken i hverdagen.


Indvilgelse af gynger og sangbøger

Torsdag den 24.juni blev dagen, hvor Ældrecenter Kærdalen blev rigere på fantastiske elementer til at fornøje beboere og pårørende. Dagen blev brugt til indvielse af nye sangbøger, som støtteforeningen " Kærdalens venner" gennem legater havde skaffet til hele huset.

Støtteforeningen har via fonde skaffet midler til indkøb af en el - kørestolscykel og en herregårdsgynge samt en kørestolsgynge. Ældrecenteret har også fået anlagt en krolfbane og hele campingområdet har fået en stor ansigtsløftning.

Alt sammen til stor glæde for beboerne, som med stor ildhu deltog i klipningen af den røde snor - foretaget af 100-årige Adolf Johansen. Adolf Johansen udtrykte sammen med områdeleder Tove Bahl Mikkelsen sin store taknemlighed overfor støtteforening, personale og frivillige, der - som den 100-årige udtrykte sig "tog sig så godt af de bøvlede beboere". Støtteforeningens næstformand Birthe Nicolajsen udtrykte også glæde og taknemlighed over at være i stand til at gøre en stor indsats for beboerne på Kærdalen - bl.a.takket være den store opbakning, som foreningen nyder godt af.