Generalforsamling Solhøj

 

Torsdag d. 21. november 2019 kl. 14.00 på Solhøj

 

Med følgende dagsorden:

 Valg af dirigent

 1. Valg af stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Gennemgang af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af medlemmer til brugerrådet
 6. På valg er: Maren Thrysøe (modtager genvalg) og
 7. Henning Olsen (modtager ikke genvalg)
 8.  
 9. Valg af suppleanter
 10. Elly Knudsen (modtager genvalg) og Julle Thuesen (modtager genvalg)
 11. Valg af revisor og suppleant: Nuværende: Steensgaard og Karl Balle.
 12. Centerlederens beretning
 13. Evt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde en uge før generalforsamlingen.

 

Venlig hilsen Brugerrådet