Generalforsamling Lindecentret

onsdag d. 13. november 2019 kl. 14.00 på Tagskægget

 

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent (Medarbejderrepræsentant er referent)
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Gennemgang af regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til brugerrådet
  På valg er: Birthe Hansen (modtager genvalg),
  Lars Jørgen Thomsen (modtager genvalg) og
  Ilse Andersen (modtager genvalg)
 7. Valg af suppleanter:
 8. Valg af revisor og suppleant: 1.Inger Degn og 2. Villy Søgård
 9. Centerlederens beretning
  Evt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde en uge før generalforsamlingen.

 

Referent

Karina Bunkenborg


Til stede

21 personer


Velkomst ved Lars Jørgen Thomsen

 1. Valg af dirigent: Jørgen Degn blev valgt
 2. Valg af stemmetællere: Arne Johan og Tage.
 3. Formandens beretning: v/Lars Jørgen Thomsen:

Vi har i brugerrådet mistet et medlem. I vinters døde Kirstine Thomsen. Jeg synes vi skal mindes Kirstine Thomsen. Ære være Kirstine Thomsens minde.

Vi har gennem det sidste år haft nogle arrangementer og ture ud af huset. Jeg vil kort nævne dem her.

Vores julearrangement med sangkoret blev afholdt sidste år den 1. december. Det var som altid rigtig hyggeligt med sang, æbleskiver og amerikansk lotteri. Der var mødt rigtig mange op til dette arrangement.

Vores lysfest den 4. maj blev afholdt om eftermiddagen, da 4. maj faldt på en lørdag. Vi så en film om en jødisk pige, der overlevede KZ lejrens rædsler under 2. verdenskrig. "Arlette - en historie vi aldrig må glemme".

Sidst i maj måned var vi på tur til Lego House. Vi så bygningen både udvendigt og i forhallen og nød også udsigten fra terrasserne med legepladser på taget. Kaffen nød vi i de fine omgivelser på Kirstinelyst.

Sidst i juni gik turen til Randbøldal museum og Egtvedpigens grav. Det var i strålende sol og varme. Der blev også  tid til et stop ved Bindeballe Købmandsgård, og vi fik plukket nogle fine buketter med kornblomster i kanten af nogle kornmarker.

Augustturen gik til Karensminde Hjemstavnsgård ved Grindsted.

Sidst i september måned, holdt vi grill aften med pølser, kartoffelsalat og tilbehør. Det var planen, at det skulle afholdes i det nyrestaurerede anlæg, men da vi fik besøg af rester af en tropisk orkan, holdt vi det på centret og grillede pølserne i carporten.  Det er mit indtryk, at det alligevel blev er vellykket dag.

I oktober var vi på besøg på det nye bibliotek i Vejen. Vi fik en grundig rundvisning af lederen af biblioteket. En rigtig flot bygning og med god plads til de mange aktiviteter der foregår der.

Eftermiddagskaffen nød vi i bibliotekets Cafe Noget Særligt, med nogle anderledes men spændende kager til.

Så vil jeg slutte af med en stor tak til medlemmer af brugerrådet, personale på centret og ledelsen for et rigtig godt samarbejde i årets løb.

En særlig tak til Erna Christensen som trådte til i Brugerrådet i stedet for Kirstine Thomsen.

Beretningen blev godkendt.


Gennemgang af regnskab

v/Lars Thersbøl. (se opslag på L.c. ) Godkendt. Der blev spurgt hvor indtægterne kommer fra til bussen. Lars Tersbøl svarede at Det er ved betaling af kilometerpenge.

Indkomne forslag

Ingen 


Valg af medlemmer til Brugerrådet

Birthe Hansen, Lars Jørgen Thomsen og Ilse Andersen, Ingeborg List 1 år som beboer repræsentant og Erna Christensen som suppleant.
Alle blev genvalgt. 


Valg af suppleanter

Knud Jeppesen blev genvalgt. 


Valg af revisor og suppleant

Inger Degn og Villy Søgaard.
Begge blev genvalgt


Centerlederens beretning

v/ Helle Bach Nielsen: (Se i starten af Koloritten.) Godkendt. Der blev spurgt om sygeplejeklinikken er for alle. Helle svarede at det er for dem der i forvejen får sygepleje hjælp og som er visiteret af lægen. Der bliver spurgt om der stadig kan spilles billard om fredagen og Helle svarede at det kan der. 


Eventuelt

Ingeborg List ønskes tillykke med fødselsdagen.