Generalforsamling Kvisten

 

Onsdag, d. 6. november 2019 kl. 14.00 på Kvisten

 

Med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Gennemgang af regnskab
  5. Indkomne forslag (Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.)
  6. Valg af medlemmer til brugerrådet

På valg er: Hans Skjøde (modtager genvalg) og
Inge Viftrup (modtager genvalg)Valg af suppleanter
Lis Hansen og kjeld Albrechtsen

7. Valg af revisor og suppleant

Ruth Bramming og Bente Petersen

 8. Centerlederens beretning v/Helle Bach

9. Evt.