Generalforsamling

 

Dagen og året går på held. Meget har vi nået, det vi ikke nåede når os på den ene eller anden måde. Det gælder om at lægge liv til årene! Når jeg oplever hvordan I er aktive med gymnastik, nørkling, foredrag, udflugter og fester, ja så er det virkelig livsbekræftende med den glæde I har, og man kan ikke tale om alderdom her, snarere alder – ungdomJ

Vi har haft et aktivt år med stor fokus på kerneopgaven – pleje/omsorg af borgerne i hele Lindecentrets område, der dækker Bække, Gesten og Andst. Vi kommer hos 140 borgere, og er 45 medarbejdere, der i døgndrift løser opgaver på plejecentret og i hjemmeplejen i samarbejde med bla sygeplejerskerne, der kører ud fra Kærdalen, og kommer kun på Lindecentret når der er bud efter dem. Hvis borgerne vil i kontakt med sygeplejen kontaktes Kærdalen og ikke Lindecentret. Vi har i år etableret en ny sygeplejeklinik i Annekset, det lille hus ved Lindecentret, hvor der også foregår forskellige aktiviteter. Det er et nyt tiltag flere steder i Vejen Kommune, at borgerne kører til klinikkerne og får hjælp til deres helbredsskavanker på et aftalt tidspunkt. Mange borgere er glade for at de kan konsultere klinikken, og undgår afhængighed af ventetid derhjemme, og fortsat kan være på arbejde.

Jeg er stolt af mine medarbejdere både i aktiviteten (Karina) og i hjemmeplejen. De har hjertet på rette sted, og giver alt det de kan, så borgerne kan opleve livsglæde og få støtte til et godt, værdigt og aktivt liv. Arbejdsglæde og trivsel er altafgørende for fremmødet, for indsatser og for resultater. Jeg er stolt af de frivillige, der på alle tre aktivitetscentre sætter gang i mangeartede tilbud med foredrag, musik, bankospil, krolf og udflugter og meget andet. Det er virkelig af stor betydning, at vi har et fællesskab at være en del af og indgå i.

For kort tid siden havde vi uanmeldt tilsynsbesøg på Lindecentret – det sker både fra embedslægen og fra socialtilsyn syd, og foregår såvel på plejecentret som ude i borgers hjem – det er dejligt når det går godt, og at borgerne oplever at de mødes med anerkendelse, smil, empati, værdighed. Det er noget vi gør os umage med.

Rundt omkring i området er der tilgang af de ældste ældre, ligesom der er tilgang af borgere med svære helbredsforløb. Vi forsøger at uddanne medarbejderne, så de er så dygtige som mulig. Derfor er der en del kursusforløb især omkring demens, og sørge for at omsætte læring videre til kollegerne. Vi har fra jobcentret praktikanter, vi har elever, erhvervspraktikker fra skolerne, og forskellige andre. Det er godt ifht at vise andre vores arbejdsområde, og på den måde tiltrække medarbejdere i fremtiden. Heldigvis har vi til nu haft det nemt med at få fingre i de rette medarbejdere indtil nu.

Fra årsskiftet bortfalder klippekortsordningen, en puljeordning som kun ganske få borgere med særlige behov fremover kan blive tildelt, vi har haft meget ud af denne ordning.

NYHEDER

På Lindecentret har brugerrådet organiseret en del udflugter, der sammen med en aktivitetsmedarbejder samler mange interesserede i sommerhalvåret.

Vi arbejder på at der bygges et nyt ekstra vindfang, for beboerne synes der er så koldt på gangene, og medarbejderne oplever træk i køkken og kontorer. Det er fremsat som et ønske til budgettet 2020 – men vi ved jo ikke om vi er heldige at få det virkeliggjort. Det er noget af det som bovia giver tilskud til. Desuden skal der et nyt fyr til – og bæredygtigt skal det helst være – så der sættes varmepumper op et sted på ydermuren – vi vil ikke have at det generer hverken øje eller ører.

I fredags startede vi samarbejdet med dagplejen, og vi glæder os til at der om fredagen er småbørn på Tagskægget – det bliver kvalitetstid for begge parter.

Kvisten

På Kvisten arbejder vi med ønske om renovering, så der bliver lidt mere plads til jer. I har så stor tilgang, at det er nødvendigt at udvide lokalet lidt, og flytte billard til Hallen – tak til jer ”drenge” der har indvilliget i at det kan lade sig gøre. I første omgang har vi sikret penge, til at flytte personalerummet ind i det tidligere billiardrum, men vi er i kø til penge der dækker resten af projektet. Krydser fingre for at det lykkes inden længe.


Solhøj

Dejligt med jeres gode arrangementer og mange krolfere – vi gør alt hvad vi kan for at rengøringsfirmaet passer deres arbejde, men det er med svingende resultat, og vi er forpligtet til at indgå denne kontrakt. I har fået en plæneklipper, så det er muligt at studse arealerne hvis krolfkuglerne ikke kan passere det lange græs.

Tak fordi I alle giver et nap med, og for humørfyldt samarbejde.

Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen.