Boliger på Lindecentret

Lindecentret er kommunens mindste plejecenter med 10 boliger samt 20 ældreboliger i tilknytning til centret. Den enkelte beboer står selv for indretning af sin lejlighed.