Om Kærdalens hjemmepleje

Hjemmepleje og praktisk hjælp

Er du bevilliget pleje og/eller praktisk hjælp og bor i Vejen Kommune, tilbyder Ældrecentret Kærdalen at varetager disse opgaver omsorgsfuld og ansvarsbevist.

Vi har mange års erfaring indenfor hjemmepleje og praktisk hjælp. Som kommunalt team, har vi et tæt samarbejde med forskellige afdelinger i Vejen kommune. Dette samarbejde kommer dig til gode, når du ønsker at blive visiteret til yderlige ydelser.

Vores medarbejdere har en bred faglig viden og er uddannet til at give dig den hjælp, du er visiteret til i dit eget hjem.

Vi ønsker at give dig den bedste hjemmepleje og omsorg, hvor dine behov er i centrum, derfor har vi stor fokus på,

at vi bidrager til din sundhed og livskvalitet

  • at giver dig omsorgsfuld hjælp

  • at du møder glade og positive medarbejdere


Dit helbred og din livskvalitet er vores vigtigste fokusområder.

Vi anser det som en væsentlig del i forbindelse med hjemmehjælp,

  • at vi opbygger et tillidsfuldt samarbejde

  • at vi giver dig en stabil og omsorgsfuld hjælp

  • at være fleksibilitet og flytter aftaler, skulle de falde sammen med evt. læge, sygehusbesøg e.l.


Besøgstider bliver altid aftalt i samarbejde med dig.