Indflytningssamtaler


Indhold af samtalen

Indholdet af samtalen er med fokus på det liv borgeren gerne vil leve på plejecentret:

 Hverdagens aktiviteter, ønsker og behov.

  • Praktiske gøremål/husholdning
  • Personlig hygiejne
  • Bevægelse/forflytning
  • Fysisk aktivitet/træning
  • Socialt liv, kontakt til andre
  • Måltider, ernæring
  • Helbred
  • Særlige ønsker og forventninger

I samtalen aftales borgerens overordnede mål og hvilket liv borgeren gerne vil leve på plejecenteret.
Samtalen er inddragende, og det er borgeren der søger at sætte sine mål. Der udarbejdes en "hverdagslivs aftale" (og funktionsevnevurdering udfyldes).