Hjælp til selvhjælpIndsatsen "hjælp til selvhjælp" kører under projektet BASH -Bevar Aktiv Selvstændig Hverdag-.  

Opretholde og styrke funktionsevner med udgangspunkt i beboerens mulighed


Kærdalen har tilknyttet BASH-terapeuten, som har som opgave at hjælpe alle beboere til en bedre hverdag og mere selvstændighed.

Terapeuten vurderer løbende i sammenarbejde med beboerne og eventuelle pårørende om der er rehabiliteringspotentiale i forskellige funktioner og aktiviteter, såsom at: 

  • vedligeholde eller genvinde beboernes funktionsniveau
  • styrke muskulatur og bevægelighed
  • forsøge at opnå en bedre mestring af eget liv
  • fastholde eller øge livskvalitet med meningsfuld hverdag
  • arbejde så rehabiliterende som muligt
  • guide beboerne i bestemte funktioner
  • opmuntre beboerne til at benytte egne ressourcer
  • styrke det tværfaglige samarbejde på plejecentret
  • italesætte beboernes evner og afprøve disse sammen


Sættes et forløb igang, kaldes dette BASH indsats. Der udarbejdes en handleplan, hvori de aftale mål beskrives. Samtidig føres der en journal, således BASH medarbejdere og det øvrige personale kan følge med og støtte op omkring indsatsens forløb. Der vil ved hver eneste indsats ske en opfølgning for at se om handleplan og mål forløber planmæssigt.

Udover den individuelle arrangeres der også hver måned forskellige fælles aktiviteter.