Aktiviteter

Siden marts 2020 er Ældrecenter Kærdalen underlagt forskellige ristrektioner pga. Covid-19. Begrænsninger har medført, at aktiviteterne i dag forgår i de enkelte afdelinger. Arrangementer, såsom fx banko og lørdagshygge i øjeblikket ikke afholdes. 

Vores aktivitetsteam har tilpasset aktiviteterne den særlige situation. Vi læger vægt på, at beboerne i de enkelte afdelinger dagligt får nogle oplevelser.